Raspored studenata po grupama - RIF

I semestar

  • Grupa 1 - prezime od A do K,
  • Grupa 2 - od L do Ž.

III semestar

  • Grupa 1 - prezime od A do Lj,
  • Grupa 2 - od M do Ž.

V semestar

  • Grupa 1 - prezime od A do L,
  • Grupa 2 - od Lj do Ž.

Napomena: U slučaju potrebe formiranja više grupa predmetni nastavnik će definirati iste.