Izmjene rasporeda

Poštovane kolegice i kolege,
U rasporedu su izvršene manje izmjene tako da raspored, koji će biti objavljen u petak, 20. listopada u večernjim satima, vrijedi od ponedjeljka, 23. listopada.